Lodžie BD Hradec Králové (Malšovice - Na Občinách)